torsdag 12. april 2012

Vil du være med på landslaget i 2012?Tanken bak dette prosjektet er å skape et miljø og gi ett oppfølgingstilbud til ekvipasjer som man ser har ambisjoner og potensiale. Hovedmålet er å etterhvert kunne få frem ekvipasjer som skal kunne representere Norge i mesterskap. Ønsket vårt er å hjelpe til med å heve nivået innen norsk Freestyle og Heelwork to Music. Ved å gi oppfølging til hverandre innad i en gruppe og ved hjelp av ev. innleide instruktører vil man kunne gi de som virkelig vil satse innenfor sporten en bedre mulighet til å utvikle seg.

Ekvipasjer vil i 2012 rekrutteres fra alle nivåer (dette vil revurderes for 2013, alt etter hvilket nivå sporten da ligger på), men ekvipasjer i klasse 3 vil ha fortrinnsrett. Søker trenger ikke ha konkurrert, men må ha planer om å starte i konkurranse innen juni 2012 og vise til progresjon/treningspotensiale (film må da vedlegges søknad). Ekvipasjer bør ha potensiale til å nå klasse 3 innen snarlig fremtid, og ha ambisjoner/ønsker om å stille i eventuelle mesterskap hvis det skulle bli aktuelt.

Det vil i første omgang bli satt av plass til 16 ekvipasjer. Søknadsfristen er 15. april (se vedlagt skjema) og opptak vil bli gjort den 21. april. Hvis det fortsatt er ledige plasser, vil det også være mulighet for å søke om opptak ved senere tidspunkt. Det vil bli satt opp fire obligatoriske treninger i løpet av året, i tillegg til eventuelle samlinger for de som blir tatt ut til mesterskap.

Uttak av deltagerne til landslagsprosjektet vil bli gjort av NFFs regelverks-/fagkomité som består av Ellen Christensen, Anniken Jensen og Anja M. Schüller. Selve landslagsledelsen vil bestå av Anja M. Schüller (kontaktperson) og Jessica Karlgren. Vi har foreløpig ingen aktuelle til å være ren landslagsleder/landslagstrener, og har derfor valgt å ha en ledelse som kun skal ta seg av organisering av samlinger og mesterskap (påmeldinger, reise etc.). Landslagsledelsen vil derfor også kunne søke om plass på landslaget.

Deltagelse på landslaget betyr ikke at du automatisk får delta i mesterskap, da det vil bli et egne uttak for dette.

Ved uttak til Mesterskap vil ekvipasjer også utenfor landlagsprosjektet bli vurdert. Selv om du ikke søker deg inn på landslaget, vil det altså fortsatt være muligheter for å bli tatt ut til Mesterskap, dersom en ekvipasje skulle vise seg å ha godt nok nivå for å delta.

Første treningshelg vil bli allerede 5-6. mai, så om du søker bør du allerede holde av denne helgen (selv om du kanskje ikke blir tatt ut). Vi vil deretter få til en helg i begynnelsen av august (foreløpig ikke fastsatt dato) hvor vi vil forsøke å få inn en ekstern instruktør. De neste treffene vil bli 15. september og 27. oktober.

Når det gjelder det økonomiske, vil hver deltager måtte betale inn kr 1500,- pr. år for å få delta. Dette skal dekke ev. instruktørutgifter etc. Utgifter til reise, overnatting, mat osv er utgifter du i utgangspunktet må påberegne å dekke selv. Imidlertid håper vi på å få inn inntekter gjennom sponsorer, lotterier, kurs, uoffisielle konkurranser m.m. Dugnad for innsamling av penger må alle deltagerne være delaktige i. Jo flinkere laget er til å skaffe penger, jo mindre egenutgifter til deltagelse i mesterskap blir det.

Forpliktelser: Oppmøte på samlinger. Hvis man ikke kan delta, må man ha en god grunn. Ser du allerede nå at du ikke kan delta på samlingene er det bedre at man lar plassen gå til andre. Alle skal bidra til å hjelpe hverandre på samlingene og å støtte opp om laget. Vi har mange ressurser rundt om miljøet, så tenk etter hva det er du tror du kan bidra med, både av smått og stort (trenger nødvendigvis ikke være trening av hund).


Uttakskriterier til landslagsprosjektet:
Vurdering og eventuell uttagning vil skje på grunnlag av konkurranser i 2011/2012, og ev. innsendt video av nivå og treningspotensiale dersom du ikke har konkurrert enda (men da må du ha som mål å starte senest i juni 2012).
  • Alle klasser vil være gjeldende for uttagningen, men kvalifiserte klasse 3 utøvere vil ha fortrinnsrett.
  • Hunden må være norskregistrert
  • Eier og fører må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge. Ved tilfeller av dobbelt statsborgerskap kan han/hun uten ytterligere restriksjoner velge ett av landene, men han/hun kan kun konkurrere for ett land.
  • Hunden må være registrert og av FCI godkjent rase (NB! unntak vil kunne gjøres i forbindelse med OEC, og mer info rundt dete komer meget snart).

Spørsmål og innsending av søknad gjøres til Anja M. Schüller på telefon 932 29 291 eller på  mail.

                    Landslagsgjengen fra 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar